You, the petitioner
500 f 20604032 r13ja9dswvu6d82j8wilaovhuvbde9jv

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM

1,681 signatures

Er is wel een wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling maar niet bij moord, raar! Wij zijn van mening dat het beroepsgeheim/privacybelang niet misbruikt mag worden om psychiatrische moord/doodslag verdachten uit handen van Politie en Justitie te houden. Deze wet gaat te ver!

Petition

We

Iedere burger die het hier mee eens is.

 

establish that:

  • Het medische beroepsgeheim is een groot goed, maar mag nooit een reden zijn om een moordonderzoek te moeten stoppen.
  • De veiligheid van onze samenleving is in gevaar want deze verdachte loopt nog steeds vrij rond.
  • Het medisch beroepsgeheim mag nooit zwaarder wegen dan het oplossen van een (moord)onderzoek.
  • Het is nu 2019, er is tot de dag van vandaag nog niets veranderd met betrekking tot dit dossier.

 

and request

Wij eisen dat de dossiers van gevaarlijke psychiatrische patiënten worden vrijgegeven wanneer zij worden verdacht van een misdrijf.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2028-12-31 
Lead petitioner:
Peter Verhagen 
Website:

History

Signatures

Updates

EenVandaag 27-07-2019 Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen'

Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen'

27-07-2019 07:50 Binnenland

Auteur: Henriette van Rijsingen

Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen' Inzage medisch dossier

Het medisch beroepsgeheim staat ter discussie. Het is bedoeld om patiënten te beschermen, maar dat heeft ook een keerzijde.

+Read more...

Door er minder rigide mee om te gaan, kunnen misdrijven worden voorkomen en sneller worden opgelost.

De vraag is wat er [...] lees verder

2019-11-15

EenVandaag 27-07-2019 Nabestaande strijdt tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt'

Nabestaande strijdt tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt'

27-07-2019 11:35

Binnenland Auteur: Henriette van Rijsingen

Nabestaande strijdt tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt'

Tineke werd in 2007 dood gevonden bij een psychiatrische kliniek. Vermoord, denkt haar zoon Peter Verhagen.

+Read more...

Hij start nu een petitie. Het beroepsgeheim van de psychiater heeft, volgens hem, het politieonderzoek en de waarheidsvinding ernstig belemmerd.

Na 3 dagen te zijn vermist, werd Peters moeder (...) lees verder

2019-11-15

Omroep West 03-07-2019 Jurist-over-Parnassiamoorden-Arts-hoeft-zich-niet-achter-beroepsgeheim-te-verschuilen

Jurist over Parnassiamoorden: 'Arts hoeft zich niet achter beroepsgeheim te verschuilen'

DEN HAAG - 'Een arts hoeft zich niet achter het medisch beroepsgeheim te verschuilen', zegt jurist Theo Hooghiemstra. 'Als je weet dat er een seriemoordenaar in je instelling zit, dan ga je dat communiceren.

+Read more...

Het medisch beroepsgeheim biedt ruimte om die afweging te maken.' Hooghiemstra reageert op de petitie die Peter Verhagen is gestart, een van de nabestaanden van de Haagse Parnassiamoorden. Peter wil het medisch beroepsgeheim in moordzaken van tafel krijgen, maar privacy- en gezondheidsjuristen vinden dat geen goed idee.

GESCHREVEN DOOR Anniek Enthoven Anniek Enthoven Politie- en rechtbankverslaggever

De moeder van Peter werd in 2007 dood gevonden in de buurt van psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Hij weet zeker dat het dossier van een patiënt van Parnassia antwoorden bevat over de dood van zijn moeder, maar de kliniek weigert inzage vanwege het medisch beroepsgeheim. Peter wil dat de wet wordt aangepast, waardoor artsen bij moord openheid van zaken moeten geven.

'Het belang van het medisch beroepsgeheim is groot,' legt Theo Hooghiemstra uit. Hij is jurist en expert op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder in de gezondheidszorg. 'Iedereen heeft recht op zorg, ook als je problemen hebt. Er is ook een collectief belang; denk aan mensen met infecties of soa's. Als zij niet naar een zorgverlener gaan, heb je een veel groter probleem.' Karen Siemers, privacyjurist gespecialiseerd in gezondheidszorg, is dat met hem eens. 'Als Thijs H. vermoedde dat zijn behandelaar direct naar de politie zou stappen, zou hij misschien nooit naar de instelling zijn teruggekeerd.'

Belangenafweging

Hooghiemstra is tegen afschaffing van het beroepsgeheim, maar vindt ook dat artsen zich er niet achter zouden mogen verschuilen. 'Als er een conflictsituatie is, dan mag je als arts je beroepsgeheim doorbreken. Dat is zelfs je morele plicht, vind ik.' Volgens Hooghiemstra moeten artsen steeds afwegen hoe acuut een situatie is.

Siemers vindt dat instellingen niet te rechtlijnig naar het beroepsgeheim moeten kijken. 'Het medisch beroepsgeheim is niet iets absoluuts. Het is altijd een belangenafweging.' Dat artsen zich mogelijk verschuilen achter het beroepsgeheim vindt ze te gechargeerd. 'De kern van het beroepsgeheim is geen schild maar een fundament van de gezondheidszorg.'

Concreet gevaar Karen Siemers schetst de afweging die artsen steeds moeten maken. 'Je moet als arts de patiënt een veilige omgeving bieden, ook als die patiënt een mogelijke verdachte is. Alleen wanneer er een concreet gevaar dreigt dat jij als arts kunt voorkomen door iemand in te schakelen mag je het beroepsgeheim doorbreken.'

Volgens Siemers is een wijziging van het beroepsgeheim bij moordzaken lastig. 'Het gaat om allemaal verschillende zaken. Artsen moeten geen verlengstuk van de politie worden. Het blijft een beoordeling van de arts welk belang hij of zij vooropzet. Ik denk niet dat een wetswijziging de duidelijkheid creëert die je zoekt.'

Kindermishandeling Theo Hooghiemstra legt uit dat de wet in 2013 is aangepast voor kindermishandeling. 'Toen is er een verplicht meldpunt voor kindermishandeling gekomen. Maar eigenlijk was dat onnodig. Bij een acute noodsituatie mag een arts altijd melden. Dan kom je echt niet in de rechtbank terecht omdat je het beroepsgeheim hebt geschonden.'

Hooghiemstra is niet voor een wetwijziging bij moordzaken. 'Dan krijg je straks voor iedere situatie een apart meldpunt. De wet psychische moorden, of een andere wet waarin staat wanneer het beroepsgeheim niet geldig is. Dat wordt heel ingewikkeld, dat is geen doen.' Karen Siemers is het met hem eens. 'Ik begrijp de petitie en de nabestaanden, maar dit gaat niet alleen over die ene verdachte. Het is veel breder.'

2019-07-15